به گزارش خودرونویس، در واقع چه شما قدرتمندترین محصولات ولوو با نشان پل استار را خریداری کنید و چه خودرویی شهری و ضعیف از این کمپانی خریداری کنید، قادر به حرکت با سرعتی فراتر از 180 کیلومتر بر ساعت با آن خودرو نخواهید بود.

ولوو در خصوص هدف خود برای محدود کردن نهایت سرعت قابل پیمایش محصولات خود روی 180 کیلومتر بر ساعت گفته که این اقدام با هدف کاهش مرگ و میر و جراحات شدید در تصادفات جاده ای صورت گرفته و قصد دارد که آن را از سال های آینده به اجرا در آورد.

اما باید درنظر گرفت که حتی سرعت 180 کیلومتر بر ساعت نیز به مراتب بالاتر از محدودیت سرعت قابل پیمایش در بسیاری از جاده های کشورهای دنیاست؛ با توجه به این موضوع، آیا این تصمیم می تواند روی کاهش آمار و مرگ و میر و مجروحان ناشی از تصادفات جاده ای تاثیر داشته باشد؟

 

مالین اخولم مدیر مرکز ایمنی کمپانی خودروسازی ولوو در این خصوص بیان کرد:

180 کیلومتر بر ساعت همچنان سرعت زیادی است؛ بنابراین آیا این تصمیم می تواند پایانی بر دست یافتن به سرعت های بالاتر باشد؟ نه، یقینا نه. وی در ادامه مصاحبه خود با اتوکار بیان کرد: این تصمیم تنها یک محدودیت است و واقعا هیچ دلیلی ندارد که خودروهای شهری به سرعتی فراتر از 180 کیلومتر بر ساعت دست یابند. در شرایطی که همه کمپانی ها از دست یافتن به سرعت های بالاتر صحبت می کنند، ما می خواهیم کاری کنیم تا نشان دهیم در خصوص تصمیم خود برای ایمنی خودروها جدی هستیم. به عبارت دیگر این اقدام ما، یک مبحث قابل گفت و گوی عمیق را در این رابطه باز می کند.

 

به بیان ساده تر باید اظهار کرد که ولوو از دنیا می خواهد که صحبت هایی جدی در خصوص محدودیت های سرعت بین خودروسازان انجام گیرد و باید رفتار و نگرش کلی رانندگان را هم در این خصوص تغییر داد. در واقع باید میان سرعت مجاز و آزادی حرکت و ایمنی و امنیت جاده ای، یک تعادل جدید برقرار شود.

وی در ادامه گفت: مهم این است که چگونه باید سرعت را با ایمنی خودرو متعادل کنیم و چگونه باید در این مسیر به هدف خود نزدیک شویم و منتقدان را همراه خود کنیم؟ اعمال محدودیت سرعت اولین قدم برای رسیدن به سرعتی ایمن است و ما باید سعی کنیم منتقدان را نسبت به حفظ آن متقاعد کنیم.

 

مالین اخولم در ادامه بیان کرد:

بیست سال پیش دست یافتن به سرعت های بالا امری واجب نبود، چراکه حرکت با خودروهای قدیمی در سرعت های بالا چندان راحت نبود و حس اطمینان به راننده و سرنشین منتقل نمی کرد. اما خودروهای امروزی به طور شگفتی آوری همان رفتاری که در سرعت های پایین دارند، در سرعت های بالا دارند و سرنشین و راننده در هنگام پیمودن سرعت های بالا با آنها دچار استرس نمی شوند. حال ما چگونه باید حس عدم ایمنی هنگام حرکت با سرعت بالا با خودروهای قدیمی را در هنگام حرکت با سرعت بالا با خودروهای مدرن تداعی کنیم؟