به گزارش خودرونویس، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در خصوص تولید خودرو‌های سنگین و اتوبوس در کشور، گفت: در حوزه خودرو‌های سنگین و تجاری، اتفاقات خیلی خوبی در سال ۹۹ رقم خورده است. در بحث مربوط به کل تولید خودروهای سنگین افزایش ۴۱ درصدی داشته ایم.

این مقام مسئول بیان کرد: در سال جهش تولید، هدف گذاری‌هایی انجام داده ایم که تاکنون به تمام آن اهداف رسیده ایم و تا پایان سال کامل خواهد شد. خط تولید اتوبوس بعد از ۹ سال که توقف تولید، مجدد به حرکت در آمده است و توانستیم ۴۰ دستگاه اتوبوس از تعهداتی که به شهرداری داشتیم را تحویل دهیم.

باشگاه خبرنگاران نوشت:مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به بحث کشنده‌ها، گفت: تولید کشنده ها هم آغاز شده است و با پیگیری‌هایی که در حال انجام است، حداکثر تا ۳ ماه آینده مراحل تایید استاندارد را خواهیم گرفت .