جریمه عبور از چراغ قرمز چقدر است؟

جمعه - ۱۱ مهر ۱۳۹۹
خواندن 3 دقیقه
چراغ قرمز

عبور از چراغ قرمز جرم است چه شما در ایران باشید یا در کشورهای دیگر، زیرا عبور از چراغ قرمز علاوه بر برهم زدن نظم خیابان‌ها می‌تواند منجر به تصادف نیز شود.

به گزارش خودرونویس، متاسفانه درصد پایینی از رانندگان این روزها به قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی کم توجه هستند که این تعداد نیز باید بدانند که تخلفات آنان به حتم توسط دوربین ها ثبت شده و مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت.

اگر راننده ای از چراغ قرمز عبور کند و مورد اعمال قانون قرار گیرد برابر با مقررات و قوانین حق ندارد به ماموران معترض شده و یا تعدی کند که در این صورت جرم تلقی شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

متاسفانه بسیاری از رانندگان به محض مشاهده چراغ زرد، پا بر روی پدال گاز می گذارند تا هرچه سریعتر و قبل از اینکه چراغ قرمز شود از تقاطع عبور کنند درحالیکه این کار، خلاف قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و مشمول جریمه خواهد بود.

اما رانندگانی که تخلف عبور از چراغ قرمز را انجام می دهند باید بدانند جرایم نسبتا سنگینی در انتظارشان خواهد بود

جریمه نقدی عبور از چراغ قرمز چقدر است؟

طبق اعلام پلیس راهنمایی‌ و‌ رانندگی جریمه نقدی عبور از چراغ قرمز در سال ۹۹ در کلانشهرها و شهرهای تجاری ۲۰۰ هزار تومان، در سایر شهرها ۱۸۰ هزار تومان و در روستاها ۱۰۰ هزار تومان است.
همچنین گردش به راست تنها در معابری که دارای چراغ قرمز فلش‌دار و یا تابلو گردش به راست هستند مجاز است که در غیر این صورت رانندگان خاطی اعمال قانون خواهند شد.

عبور از چراغ قرمز چند نمره منفی دارد؟

عبور از چراغ قرمز علاوه بر اعمال جریمه برای خودروهای پلاک شخصی و عمومی به ترتیب پنج و ۱۰ نمره منفی نیز برای راننده دارد.

جریمه عبور از چراغ زرد چقدر است؟

بنا بر ماده ۱۰۱ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، بند «ب»‌، رانندگان وسایل نقلیه موتوری و خودرو در هنگام مواجه با چراغ زرد احتیاط، نباید از خط ایست عبور کنند که در این صورت ۲۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.
در واقع هنگامی که چراغ سبز به زرد تبدیل می‌شود رانندگان باید در پشت خط ایست توقف کنند مگر آنکه آنچنان به خط ایست یا تقاطع چراغ راهنمایی نزدیک شده باشند که پیش از عبور از خط ایست نتوانند خودرو را متوقف کنند.

جریمه تجاوز به گذرگاه عابر پیاده:

اگر راننده‌ای بعد از خط ایست یا روی گذرگاه عابر پیاده متوقف شود، جریمه‌ای تحت عنوان تجاوز به گذرگاه عابرپیاده برای وی لحاظ شده و مبلغ ۲۰ هزار تومان باید بپردازد.

5 از 2 رای

دیدگاه شما چیست؟