5/5 - (1 امتیاز)

به گزارش خودرونویس، این آزمون در حضور مدیران ارشد پرشیا خودرو برگزار شد و مهندس ملکان مدیریت عامل پرشیا خودرو در ابتدای این جلسه ضمن معرفی ارزش های سازمانی، به تشریح برنامه های پرشیا خودرو در زمینه توانمندسازی سرمایه های انسانی و فرهنگ سازمانی پرداخته و عنوان کرد:

 ” این آزمون در جهت ارتقا ارزش های سازمانی این مجموعه انجام می پذیرد. این ارزش ها شامل مسئولیت پذیری و نتیجه گرایی، اعتماد و صداقت، اخلاق مداری، کیفیت، تعالی و توانمندسازی بوده که تمرکز این پروژه بر ارزش توانمندسازی است”

آزمون توانمندسازی سرمایه های انسانی پرشیا خودرو راس ساعت 9:15 صبح روز جمعه هفته گذشته برگزار شد و به مدت سه ساعت به طول انجامید.

شرکت های مختلف برای حفظ سطح اطلاعات و دانش فنی نیروهای انسانی خود با برگزاری دوره های آموزشی و همچنین آزمون های جامع همواره سعی در بروز نگه داشتن و ارتقا دانش فنی و اطلاعات کارمندان خود دارند. چراکه این موضوع باعث رشد کلی مجموعه و ارتقا کیفیت خدمات آنها می شود. از این رو پرشیا خودرو نیز با برگزاری این آزمون جامع فنی سعی در توانمندسازی پرسنل خود و به روز نگه داشتن اطلاعات آنها در راستای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده، داشت.

5/5 - (1 امتیاز)