به گزارش خودرونویس،مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفت: شنبه ۱ مهر آخرین روز تکمیل وجه در مرحله دوم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است.

دوشنبه ٢٠ شهریورماه سامانه یکپارچه فروش خودرو به مدت چهار روز باز شد و تا پایان امروز پنجشنبه ۲۳ شهریور فعال بود.

براین اساس، بار دیگر سایت سامانه فروش یکپارچه خودرو فعال شد تا امکان ویرایش اولویت‌بندی برای متقاضیان خودرو در اولین و دومین دوره سامانه یکپارچه که موعد تحویل ١۴٠٣ دارند، فراهم شود.

مهدی تقدسی گفت: در حال حاضر زمان دقیق مرحله سوم فروش یکپارچه مشخص نیست.

او گفت: چون طرح تعویض مرحله دوم هنوز به اتمام نرسیده و باید زمان واریز وجه خودروسازان به اتمام برسد و براین اساس برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفت: زمان آخرین مرحله واریز وجه نوبت دوم فروش یکپارچه خودروها به احتمال زیاد شنبه ۱ مهر خواهد بود و این روز سامانه بسته خواهد شد.

بر این اساس طبق اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه فروش خودرو، ظرفیت‌های خالی موجود خودروسازان مجددا با شرایط جدید و از طریق این سامانه عرضه خواهد شد.

اولین نفر امتیاز دهید