از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان‌ماه، 882 هزار و 471 دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. مجموع تعداد خودرو تولیدی در کشور، رشد ۱۸ درصدی تولید نسبت به ۷۴۹ هزار و ۱۵۷ دستگاه در سال گذشته را نشان می‌دهد.

به گزارش خودرونویس،براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملکرد تولید خودروسازان طی هشت‌ماهه سال‌جاری، حکایت از آن دارد که بالغ ‌بر ۸۲۲ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد با سهم نزدیک به ۸۴ درصدی (معادل ۷۴۷ هزار و ۴۹۱ دستگاه) خودرو سواری در کشور تولید شده است.

از این تعداد خودرو تولیدی در سال‌جاری حدود ۷۴۷ هزار و ۴۹۱ دستگاه، آمار تولید خودروهای سواری است که به‌صورت عبور مستقیم و کامل بوده و نشان از رشد ۱۵ درصدی تولید خودرو سواری نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته دارد. در مجموع هشت‌ماهه سال گذشته ۶۵۱ هزار و ۳۶ دستگاه خودرو سواری کامل در کشور تولید شده است.

وانتی‌ها در سکوی برتر

پس از سواری‌ها، بیشترین سهم تولید خودرو، متعلق ‌به وانت‌هاست که طی هشت‌ماهه امسال تولید ۱۰۶ هزار و ۷۳۳ دستگاهی این خودروها را رقم زده است؛ تولید وانت در هشت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۴ هزار و ۸۰۶ دستگاه وانت تولیدی داشته، ۴۳ درصد افزایش یافته است.

طبق آمار، تولید نزدیک به ۲۴ هزار و ۷۶۳ دستگاه انواع خودرو سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) در آمار تولید خودرو در هشت‌ماهه سال‌جاری با رشد ۲۶ درصدی نسبت به تولید خودروهای سنگین باری در مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۹ هزار و ۶۰۶ دستگاه، ثبت شده است.

افت خودروهای مسافربری‌

طبق گزارش ارائه‌شده توسط وزارت صمت از عملکرد خودروسازان در هشت‌ماهه امسال، تولید خودروهای مسافربری شامل اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس نسبت به آمار تولید در هشت‌ماهه ۱۴۰۱، افت کرده است.

در حالی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان‌ماه آن، ۸۳۳ دستگاه اتوبوس در کشور تولید شده بود، این عدد در مدت مشابه امسال به ۶۰۷ دستگاه رسید و بدین ترتیب کاهش ۲۷ درصدی داشته است.

همچنین تولید مینی‌بوس و میدل‌باس با افت ۱۰ درصدی در این مقایسه آماری از ۶۵۲ دستگاه در هشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۵۸۶ دستگاه در مدت مشابه سال‌جاری رسیده است.

جهش خودروسازان خصوصی

براساس آنچه که در آمار وزارت صمت آمده، در هفت‌ماهه امسال حدود ۲۰۵ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۳ درصدی از مجموع کل تولید خودرو کشور است. این تعداد خودرو تولیدی در بخش خصوصی در مقایسه با آمار تولید آنها در مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۱۴ هزار دستگاه، ۸۰ درصد رشد را ثبت کرده است.

تولید سواری در بخش خودروسازان خصوصی از ۸۵ هزار و ۷۴۵ دستگاه با رشد ۹۳ درصدی به ۱۶۵ هزار و ۸۳۲ دستگاه رسیده است. پس از آن تولید وانت از ۱۵هزار و ۸۶۰ دستگاه به ۲۲ هزار و ۱۳۳ دستگاه رسیده و رشد ۴۰ درصدی را ثبت کرد. تولید خودروهای سنگین‌ باری (کامیون، کامیونت و کشنده) از ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه به ۱۶ هزار و ۱۰۶ دستگاه رسیده، بدین ترتیب ۵۵ درصد رشد تولید داشت.

5 از 1 رای