آگهی برگزاری مزایده عمومی اینترنتی خودرو شرکت ایران خودرو از امروز سه شنبه 17 بهمن ماه 1402 منتشر شد.
به گزارش خودرونویس،آگهی برگزاری مزایده عمومی اینترنتی خودرو شرکت ایران خودرو

(خودروهای سواری آسیب دیده، صفر و کارکرده ( پلاکدار))

 

5 از 1 رای