به گزارش خودرونویس،ایران خودرو قیمت جدید 2 محصول پژو پارس سفارشی و پژو پارس سفارشی ELX را ویژه شهریورماه 1402 منتشر کرد.

ایران خودرو قیمت جدید 2 محصول پژو پارس سفارشی و پژو پارس سفارشی ELX را ویژه شهریورماه 1402 منتشر کرد.

لیست قیمت:

نام محصولقیمت قبلقیمت جدید
پارس سفارشی291.160.000309.545.000
پارس سفارشی ELX327.600.000333.897.000
5 از 1 رای