به گزارش خودرونویس، هوندا در این محصول سنت ‌شکنی نکرده و همچنان طراحی خوب و خشنی به کار برده و به نوعی باید گفت پر از خط‌ های شکسته است. چراغ‌های بزرگ با لامپ‌های زنون در قسمت جلو و ترکیب چند رنگی که در آن به کار رفته، از دیگر ویژگی‌های جذب مشتری است.

رینگ‌های آن شبیه به موتورسیکلت‌های 1000 سی‌سی همین شرکت است و آرایش بازوهای آن نیز درست به همان شکل طراحی شده است. داشبورد و فضای بزرگ زیر زین نیز امتیاز دیگری از هوندا کلیک 125 سی‌سی به حساب می‌آید.