به گزارش خودرونویس، سری موفق هارلی یعنی VRSC یک موتورسیکلت کلاسیک مدرن با طراحی متفاوت است که همراه با چاشنی مدرن تبدیل به این اعجوبه شده است. این مدل هارلی دیویدسون پیشرفته به خوبی با دیگر ماسل موتورهای ژاپنی رقابت کرده است، و مدل پیشرفته تر آن نیز با کد VRSCF شناخته می شود که در این برنامه میهمان ماست.