کامیون‌ باری

رکورد تولید سالانه تاریخ ۶۳ ساله ایران خودرو دیزل شکسته شد برنامه تولید ۳۹ هزار دستگاهی ایران خودرو دیزل در سال ۱۴۰۲
نوشته تحریریه خودرونویس | 2 ماه قبل
پیش‌فروش کامیون‌های باری و کمپرسی ایران خودرو دیزل
نوشته تحریریه خودرونویس | 3 ماه قبل