مرسدس بنز GLS

مرسدس میباخ GLS 600 تیونینگ منصوری
وقتی منصوری به کم قناعت می کند! مرسدس میباخ GLS 600 تیونینگ منصوری
منصوری ضمن بروزرسانی جزیی ظاهری و کابین، ارتقا چشمگیری در توان تولیدی موتور مرسدس میباخ GLS اعمال کرده است.
نوشته یحیی دادگر | 2 ماه قبل
شاسی بلند زرهی دارتز مرسدس بنز GLS
مناسب برای نبرد با زامبی ها! شاسی بلند زرهی دارتز بر پایه مرسدس بنز GLS
دارتز یک شاسی بلند زرهی و بسیار خشن بر پایه مرسدس بنز GLS تولید کرده که خوراک نبردهای آخرالزمانی و جنگ با زامبی هاست!
نوشته یحیی دادگر | 7 ماه قبل
برابوس مرسدس AMG GLS 63
نصب کیت برابوس 800 روی بزرگترین اسیووی مرسدس مرسدس AMG GLS 63 با تیونینگ برابوس
چند روز پیش بود که نسخه برابوس 800 مرسدس AMG E63 S را معرفی کردیم و حال این تیونر آلمانی همین تغییرات را در اسیووی پرچمدار مرسدس یعنی AMG GLS 63 نیز اعمال کرده است.
نوشته یحیی دادگر | 1 سال قبل