شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد

کوییک
سايپاكوييک ۴ ستاره شد
نوشته تحریریه خودرونویس | 2 ماه قبل
خط تولید خودرو
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرد: گزارش ارزشیابی کیفی خودرو دی۹۹
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو دی۹۹ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.
نوشته تحریریه خودرونویس | 3 ماه قبل
کیفیت خودرو
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو آذر۹۹
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو آذر۹۹ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.
نوشته تحریریه خودرونویس | 4 ماه قبل
صنعت خودرو
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو آبان۹۹
نوشته تحریریه خودرونویس | 5 ماه قبل
رتبه نخست مدیران خودرو در خدمات فروش
برای سومین بار متوالی صورت می گیرد کسب رتبه نخست رضایت مشتریان از فروش توسط مدیران خودرو
نوشته تحریریه خودرونویس | 8 ماه قبل
اختتامیه ارزیابی خدمات پس از فروش سال 98
اختتامیه ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو سال 98
نوشته تحریریه خودرونویس | 8 ماه قبل
مزدا
رتبه بندی عملکرد خودروسازان بر اساس اجرا و چیدمان
نوشته تحریریه خودرونویس | 9 ماه قبل
خودرو داخلی
با کیفیت و بی‌کیفیت ترین خودروهای داخلی گزارش ارزشیابی کیفی خودرو خرداد ۹۹
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو خرداد 99، توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد.
نوشته زهرا صادقی | 9 ماه قبل
گواهی CE
استقبال شرکت‌ها از دریافت نشان CE به منظور توسعه صادرات کالاهی داخلی: گواهی CE راهی برای ورود به بازار اروپا
نوشته تحریریه خودرونویس | 9 ماه قبل