داخلی سازی قطعات خودرو

گروه بهمن
دبیر انجمن خودروسازان:  بهمن در تولید سواری و کامیون شاگرد اول است
نوشته تحریریه خودرونویس | 3 ماه قبل
ممنوعیت ورود قطعات داخلی‌سازی شده به کشور
نوشته تحریریه خودرونویس | 4 ماه قبل
قطعات خودرو
غفلت از داخلی‌سازی قطعات خودرو
نوشته تحریریه خودرونویس | 6 ماه قبل
ایران خودرو
داخلی سازی ۵۴ قطعه در ایران خودرو
نوشته تحریریه خودرونویس | 7 ماه قبل
کروز
بومی سازی و تولید انبوه قطعات خودرو در کروز
نوشته تحریریه خودرونویس | 7 ماه قبل
ایران خودرو
توسط ایران خودرو صورت گرفت: داخلی سازی ورق خارجی کفی عقب خودرو
نوشته تحریریه خودرونویس | 8 ماه قبل