خودرو45

آشنایی با روند کارشناسی و فروش فوری خودرو در خودرو45 (1)
برنامه گسترده خودرو45 برای افزایش تعداد شعب و شهرهای فعال خودرو45 سریعترین پلتفرم کارشناسی و فروش خودرو در ایران
خودرو45 پلتفرمی جامع برای فروش فوری، امن و آسان بوده که بیشتر از چهار سال بوده که فعالیت خود را آغاز کرده و کسب و کار خود را طی این مدت توسعه داده است.
نوشته یحیی دادگر | 2 هفته قبل
آشنایی با روند کارشناسی و فروش فوری خودرو در خودرو45 (1)
طی بازدید از شعبه خودرو45 در اصفهان صورت گرفت آشنایی با روند کارشناسی و فروش فوری خودرو در خودرو45
فرصتی پیش آمد تا از شعبه اصفهان خودرو 45 بازدیدی داشته باشیم تا از نزدیک با فرآیند کارشناسی خودرو و خرید و فروش خودرو در خودرو45 آشنا شویم.
نوشته یحیی دادگر | 2 ماه قبل