اتوبوس آمبولانس

اتوبوس آمبولانس
استماع گزارش مدیرعامل ایران خودرو دیزل تولید اتوبوس پس از توقف ۹ ساله
نوشته تحریریه خودرونویس | 4 هفته قبل
فرشاد مقیمی
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم تحویل اتوبوس آمبولانس به سازمان اورژانس کشور: باید به سمت خودباوری حرکت کنیم
نوشته تحریریه خودرونویس | 2 ماه قبل
اتوبوس آمبولانس ایران خودرو دیزل7
نخستین در کشور تحویل اتوبوس آمبولانس ایران خودرو دیزل به سازمان اورژانسها
صبح امروز طی مراسمی در ایران خودرو دیزل، تعداد 20 دستگاه اتوبوس آمبولانس به سازمان اورژانس کشور تحویل داده شد.
نوشته یحیی دادگر | 2 ماه قبل
ایران خودرو دیزل
با همت زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو ایران خودرو دیزل، ۴۳ درصد سهم بازار تجاری سازان را کسب کرد
نوشته تحریریه خودرونویس | 4 ماه قبل
تولید اتوبوس آمبولانسی ایرانی با نصف قیمت خارجی
نوشته تحریریه خودرونویس | 4 ماه قبل
اتوبوس آمبولانس
نخستین اتوبوس آمبولانس کشور رونمایی شد
نوشته تحریریه خودرونویس | 4 ماه قبل
ایران خودرو دیزل
تولید ۸۲۰۰ دستگاه خودروی تجاری در ایران خودرو دیزل
نوشته تحریریه خودرونویس | 6 ماه قبل
ایران خودرو
تولید ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر از سال گذشته
نوشته تحریریه خودرونویس | 8 ماه قبل