شرکت خودروسازان بم به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه صنعتی کرمان، در حال عرضه محصولی به نام  جیلی GC6  است.

این شرکت نیز مانند سایر مجموعه های تولیدی گروه صنعتی کرمان، در منطقه ویژه اقتصادی ارگ فعالیت دارد تا با حضور در آنجا موجب کارآفرینی مردم آن منطقه شود. در این مطلب قیمت تمامی محصولات خودروسازان بم در بازار و کارخانه را برای اطلاع و آگاهی شما قرار داده ایم.

خودروقیمت بازارقیمت کارخانه
جیلی GC6--