به گزارش خودرونویس، این طرح ویژه از 25 بهمن ماه  لغایت 6 اسفندماه در کلیه نمایندگی های مجاز سرتاسر کشور آغاز شده و شامل 20درصد تخفیف تا سقف سه میلیون ریال و بازدید رایگان خواهد بود.

همچنین پس از اتمام این کمپین خدماتی، به بیش از 400 نفر از افراد شرکت کننده در این طرح  به قید قرعه کشی از مبلغ 200 هزار تا 10 میلیون تومان جوایز نقدی و اعتبار خدمات پس از فروش اهدا خواهد شد.

قابل ذکر است که مشتریانی می توانند از این طرح استفاده کنند و در قرعه کشی شرکت کنند که حتما اپلیکیشن موبایل را بر روی تلفن همراه هوشمند خود نصب کرده باشند .به موجب نصب این موبایل اپلیکیشن خدمات پس از فروش، می توانید در قرعه کشی بزرگ مدیران خودرو هم شرکت کنید.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی از نحوه برگزاری و قرعه کشی متقاضیان می توانند به وب سایت www.mvms.ir  مراجعه کنند.