موضوع احتكار خودرو در سايپا منتفی است

سه شنبه - ۱ مهر ۱۳۹۹
خواندن 3 دقیقه
سایپا

سرپرست دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات مشتريان وزارت صمت گفت: كسري قطعات سبب شده تا شركت هاي خودروسازي نتوانند خودروهاي توليد شده را تجاري سازي كنند و به متقاضيان تحويل دهند.

به گزارش خودرونویس، غلامرضا صارميان در بازديد از گروه خودروسازي سايپا و روند تحويل خودرو به متقاضيان، اظهار داشت: طي چند وقت اخير گزارش هاي مبني بر احتمال احتكار خودرو توسط شركت هاي خودروسازي رسانه اي شد، بدين جهت از هفته گذشته وزارت صمت بازديدهاي دوره اي و مستمر خود را از شركت هاي خودروسازي شروع كرد تا ابهامات به وجود آمده برطرف شود.

وي افزود: در بررسي هاي صورت گرفته و بازديدهاي ميداني سرزده از پاركينگ هاي گروه خودروسازي سايپا و گفت وگو با مديران اين مجموعه مشخص شد كه موضوع احتكار منتفي است و به هيچ عنوان خودرو کامل در پاركينگ ها نگهداري نمي شود؛ تمام خودروهايی كه در پاركينگ ها موجود است، نقص قطعه دارند و امكان تجاري سازي آنها نيست.

سرپرست دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات مشتريان وزارت صمت خاطرنشان كرد: كسري قطعات شركت هاي خودروسازي محرز است و دليل اصلي اين اتفاق تاخير در تخصيص ارز است. اگر خودروسازان بتوانند ارز مورد نياز خود را تامين كنند، قطعات خودرو با سرعت بيشتري از بنادر ترخيص خواهد شد و خودروهاي موجود در پاركينگ خودروسازي به مرحله تجاري سازي مي رسد.

وي با بيان اينكه موضوع معطلي محموله قطعات خودروسازان در بنادر به سرپرست وزارت صمت منعكس شده است، گفت: اميدوارم با همكاري كه بانك مركزي وجود دارد، روند ترخيص قطعات سرعت پيدا كند تا متقاضيان بتوانند خودروهاي خود را از شركت هاي خودروسازي تحويل بگيرند.

صارميان با اشاره به اينكه در جلسه اي كه با مديران گروه خودروسازي سايپا داشتيم بر اين امر تاكيد شد كه تلاش براي تحويل خودروها به مردم بيش از گذشته باشد تا دغدغه خريداران مرتفع شود، تصريح كرد: شركت هاي خودروسازي با وجود تحريم هاي بسيار سخت و ظالمانه عملكرد خوبي داشتند و حال مجموعه هاي مرتبط با صنعت خودرو بايستي همكاري كنند تا اين صنعت پوياتر عمل كند.

وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم كمك خواهد كرد تا ترخيص قطعات با فوريت بيشتري باشد تا ديگر خودروها به علت كسري قطعه در پاركينگ خودروسازان باقي نماند.

5 از 1 رای

دیدگاه شما چیست؟