به گزارش خودرونویس، ۲۹ درصد از خودروها در مراجعه اول به علت نقص فنی مردود شده اند و پس از رفع ایراد در مراجعات بعدی موفق به اخذ معاینه فنی شد.

شادی مالکی مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، ۸۰۰ هزار خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند افزود: ۲۹ درصد از خودروها در مراجعه اول به علت نقص فنی مردود شده اند و پس از رفع ایراد در مراجعات بعدی موفق به اخذ معاینه فنی شده اند.

او افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کردند برای گرفتن گواهی معاینه فنی از این تعداد حدوداً ۶۱۹ دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول ما بوده و ۲۹ درصد خودروها هم در مراجعه اول موفق به دریافت گواهی معاینه فنی نشده اند، بنا به دلایلی مثل نقص آلایندگی ، ایمنی و فنی خودرو که البته اینها بعد از اینکه به نقص مربوطه توسط افراد کارشناس وکاردان فنی اعلام می شود بعد از رفع نقص مجدداً مراجعه می کنند.

مالکی اظهار کرد: نکته مهم و قابل توجه این است که ۱۱ درصد این مردودی ها به علت نواقص آلایندگی بوده و باز جالب است که در بین نواقص مربوط به ایمنی و فنی خودرو هم ۸ درصد بیشتر نزدیک به ۹ درصد مربوط به نقص ترمز بوده و بخشی که مربوط به آلایندگی است نواقص مربوط به آلایندگی نشان می‌دهد که اگر این نواقص رفع شود قطعاً بسیار زیاد تاثیرگذار است.

5 از 1 رای