به گزارش خودرونویس، در استان همدان 11 مرکز معاینه فنی خودرو های سبک و 6 مرکز معاینه فنی خودرو های سنگین و نیمه سنگین در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند که 5 مرکز آن در شهر همدان مشغول به فعالیت هستند. برچسب معاینه فنی از اسناد قانونی و اجباری برای خودرو های سبک و سنگین است به همین منظور در این مقاله به معرفی این مراکز در شهر همدان می پردازیم.

آدرس و شماره تماس مراکز معاینه فنی همدان

1-مرکز معاینه فنی الغدیر

آدرس: همدان، شهرک آیت الله مدنی، بلوار امام خمینی

شماره تماس: 08134290936

2- مرکز معاینه فنی الوند

آدرس: شهرستان همدان، محله حصار آقا شمس علی همدان، مجموعه ورزشی شهید مفتح

شماره تماس: 08134323532

3- مرکز معاینه فنی پارس

آدرس: همدان، بلوار ملت، بعد از راهنمایی و رانندگی، نبش جاده قدیم قاسم آباد
شماره تماس: 08132640006

4- مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین سهند

آدرس: همدان، محله حصار دیزج بزرگراه امام صادق

شماره تماس: 09182223633

5- مرکز معاینه فنی میلاد

آدرس: همدان، خیابان بهار

شماره تماس: 08134510400