به گزارش خودرونویس، لازم به ذکر است که این خدمات در روزهای جمعه تنها مختص خدمات فروش بوده و علاقمندان و متقاضیان در این روز امکان خرید خودرو و بازدید از محصولات و دریافت اطلاعات لازم را در تمامی نمایندگی های مجاز مدیران خودرو دارند.