به گزارش خودرونویس،ایران‌خودرو در تیرماه 18 هزار و 800 میلیارد تومان فروش ثبت کرده است در صورتی که این میزان فروش را با فصل بهار مقایسه کنیم می‌توان گفت که  خودرو  به‌اندازه 36درصد بهار در تیرماه فروش داشته است نماد دیگری که در همین حوالی فروش داشته نماد خاور است این نماد با فروش 3 هزار میلیارد تومانی در تیرماه توانسته است به‌اندازه 33 درصد فروش بهار در یک ماه فروش ثبت کند.

 اما اوضاع برای شرکت‌های خدیزل و خزامیا کاملاً متفاوت است. این دو نماد به ترتیب در تیرماه سال جاری 909 میلیارد تومان و 375 میلیارد تومان فروش ثبت کرده‌اند که در مقایسه با فصل گذشته ارقام خیلی پایینی است. خزامیا با فروش 375 میلیارد تومانی تیرماه خود تنها به‌اندازه 6 درصد فصل بهار در این ماه فروش داشته که البته با بررسی گزارش فروش ماهانه این شرکت نشان می‌دهد که خزامیا تولید خوبی داشته؛ اما تصمیمی به فروش ندارد.

اکو ایران نوشت:  خدیزل نیز به‌اندازه یک‌چهارم فصل بهار در تیرماه فروخت تا تنها نماد خساپا پرچم‌دار فروش خوب تیرماه سال جاری باشد. خساپا با فروش 7 هزار و 594 میلیارد تومان در تیرماه توانسته است بیش از 45درصدی فروش فصل بهار را کسب کند.

اولین نفر امتیاز دهید