به گزارش خودرونویس، اگر این سیستم خودران شما را یا سیستم رانندگی تمام خودران تسلا انداخته، اشتباه نکردید؛ البته تفاوت های قابل اشاره ای هم بین این سیستم رانندگی خودران جنرال موتورز و تسلا وجود دارد که عمده این تفاوت ها به تجهیزاتی مربوط می شود که اطلاعات را از محیط اطراف به سیستم مخابره می کنند. سیستم الترا کروز جنرال موتورز با استفاده از دوربین ها، رادار و لیدار اطلاعات محیط پیرامون را شناسایی می کند؛ ولی سیستم خودران تسلا تنها به دوربین های متعدد متکی است.

در ابتدای زمان عرضه قرار است که این سیستم رانندگی خودران جنرال موتورز در 2 میلیون مایل از جاده های آمریکا قابل استفاده باشد؛ ولی پس از مدتی امکان استفاده از این سیستم الترا کروز در 3.4 میلیون مایل راه های آمریکا و کانادا خواهد بود. این سیستم در بزرگراه ها، خیابان های شهر و همچنین تقاطع ها قابل استفاده بوده و تجربه رانندگی door to door بدون نیاز به گرفتن فرمان را ارائه می دهد.

سیستم رانندگی خودران الترا کروز جنرال موتورز

جنرال موتورز بدون اشاره به جزییات بیان کرده که الترا کروز دارای ساختاری مقیاس پذیر بوده که می توان ویژگی ها، قابلیت ها و سرویس های متعددی را با گذر زمان به آن اضافه کرد. رانندگان از طریق صفحه نمایش تعبیه شده می توانند محیط پیرامونی خودرو را مشاهده کنند که در تئوری این تصاویر باید آن محیط واقعی پیرامونی یکسان باشند. این سیستم قابلیت تعویض اتوماتیک لاین حرکت، گردش به چپ و راست، پیشگیری از برخورد، پیروی از محدودیت های سرعت و واکنش با تغییر وضعیت ترافیک و کنترل خودرو را دارد. جهت هوشیاری راننده، این سیستم از همان تکنولوژی مانیتورینگ مشابه سوپر کروز استفاده می کند تا اطمینان حاصل شود که راننده بر محیط اطراف خودرو تمرکز کافی را دارد و آماده به دست گرفتن کنترل خودروست.

جنرال موتورز در بیانیه معرفی این سیستم رانندگی خودران به تسلا اشاره نمی کند، ولی ادعا می کند که الترا کروز با اتکا به سنسورهای متعدد خود به قدرتمندترین و قابل اطمینان ترین سیستم رانندگی خودران بدون نیاز به گرفتن فرمان تبدیل خواهد شد. البته این سیستم رانندگی نیمه خودران تنها در محصولات رده بالای جنرال موتورز نصب می شود و این در حالی بوده که سیستم خودران تسلا روی تمامی محصولات این شرکت نصب شده است.

بدین ترتیب سوپرکروز در حال حاضر به عنوان اصلی ترین سیستم رانندگی نیمه خودران جنرال موتورز باقی خواهد ماند و به کندی جای خود را به الترا کروز در تمامی محصولات این کمپانی خواهد داد.

منبع Motor1