به گزارش خودرونویس، سرهنگ عین‌الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا اظهار کرد: شماره حسابی که برای پرداخت جریمه‌های تخلفات رانندگی در نظر گرفته شده، شماره حساب خزانه است بانک‌های مسئول مکلف اند بعد از اینکه پول را دریافت کردند به حساب خزانه واریز کنند.

وی ادامه داد: درگاه‌هایی همچون سایت راهور 120 و یا استفاده از‌ ای تی ام بانک‌ها بهترین و امن‌ترین راه پرداخت جرائم هستند و سریع هم کار انجام می‌شود، اما برخی شرکت‌های خصوصی یک سری اپلیکیشن‌هایی بارگذاری کرده اند که نوعی درآمدزایی است و تنها هدفشان خدمت به مردم نیست.

سرهنگ جهانی گفت:تحت هیچ شرایطی قبض های جریمه و خلافی خودرو را با سامانه های متفرقه پرداخت نکنید.یکی از اشکالات این درگاه ها این است که مبالغ پرداختی را بلافاصله به خزانه بانک مرکزی منتقل نمی کنند و مدتی در حساب ها یا خط اعتباری خود نگه می دارند.

وی گفت:با این اقدام، افراد باوجود اینکه مبلغ جریمه را پرداخت کرده اند، اما این پرداخت در عمل ثبت نشده و دچار تاخیر می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا تصریح کرد: مردم عزیز تحت هیچ شرایطی جریمه‌ها را از طریق ایگونه اپلیکیشن‌ها پرداخت نکنند همچنین ما به بسیاری از بانک‌ها تذکر داده ایم که چرا جرائم دریافت شده را بیش از 24 ساعت پیش خود نگه می دارند.