به گزارش خودرونویس، مشکلات بهمن موتور از اواخر سال 97 و مطرح شدن زمزمه های تحریم شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت. ترک کردن ایران توسط شرکای بهمن موتور نظیر هاوال آن هم در حالی که این شرکت با تبلیغات فراوان اقدام به پیش فروش تعداد زیادی از این خودرو کرده بود، از بزرگترین مشکلاتی بود که بهمن موتور را نیز مانند سایر خودروسازان با چالش زیادی درگیر کرد.

هر چند وقفه در همکاری ایسوزو، بسترن و مزدا نیز اتفاق افتاد اما آنچه بهمن را سخت درگیر کرد، تعهدات معوق خودروی هاوال بود. چرا که استقبال گسترده ای از این محصول شده بود و سر رسیدن این تعهدات آنهم در حالی که دیگر هاوالی وجود نداشت، بهمن موتور را با چالشی عظیم مواجه ساخت.

 

مدیریت تعهدات معوقه به مشتریان

هر چند که مشکل تعهدات معوق در سال های 97 و 98 به بخشی روزمره از مشکلات صنعت خودروی ایران تبدیل شده بود اما بهمن موتور از همین نقطه توانست تفاوت در بخش مدیریت کلان خود را به رخ بکشد.

 بهمن موتور در همان ابتدا توانست با برگزاری جلسات با مشتریانی که تعهد معوق داشتند رضایت آنان را با پیشنهادات مختلف جلب نماید و هم و غم خود را صرف برنامه ریزی برای ادامه تولید خودرو در این شرکت کند.

این اقدام بهمن موتور گام بزرگی بود که موجب شد تا مشکلات به سکویی برای پرش این شرکت تبدیل شوند. اقدامی که سایر خودروسازان به دلیل مشکلات زیرساختی از انجام آن عاجز بودند و برخی از آنها تا همین امروز نیز با مشکل تعهدات معوق دست به گریبان هستند و تعهدات معوق تبدیل به پاشنه آشیل آنان شده است.

بهمن موتور با عبور از تعهدات معوق و سامان دادن به وضعیت مشتریانی که از این شرکت خودرو طلب داشتند، توانست با چراغ خاموش در پی شرکای جدیدی باشد که در نهایت این تلاش با موفقیت همراه شد.

نمای-عقب-دیگنیتی

عبور بهمن موتور از بحران ها

با گذشت دو سال از سخت ترین روزهایی که بهمن موتور به واسطه تعهدات معوق و ترک ایران توسط شرکای تجاری خارجی با آن مواجه شد، امروز بهمن موتور جدیدی را در بازار خودروی کشور می بینیم که تبدیل به بزرگترین خودروساز بخش خصوص کشور شده است.

خودروسازی که امروز مالک یک پلتفرم اختصاصی در صنعت خودروی کشور است و در شرایطی که بازار از تنوع محصول رنج می برد توانسته است تا دیگنیتی را در سگمنتی با تقاضای زیاد و قیمتی مناسب نسبت به سایر رقبا به بازار عرضه کند. البته دیگنیتی اولین محصول بهمن موتور در دور جدید فعالیت های این شرکت پس از تحریم های صنعت خودروی کشور است. بهمن موتور فیدلیتی را نیز در خطوط تولید این شرکت دارد و در تلاش است تا محصولی از سگمنت سدان را نیز به بازار خودرو عرضه کند.

دیگنیتی2

بهمن موتور با عرضه دیگنیتی، معرفی و نمایش فیدلیتی و انتشار خبر تملک پلتفرم اختصاصی این شرکت نشان داد که می توان در صنعت خودروی کشور با وجود تمام مشکلات، با برنامه ریزی و چابکی مدیریتی و به دور از هیاهوی رسانه ای و حواشی مضر گام های بزرگی برداشت.

دیگنیتی و فیدلیتی را باید گام اول و دوم بهمن موتور برای تبدیل شدن به قطب سوم خودروسازی کشور دانست.