به گزارش خودرونویس، بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که زیان انباشته این صنعت در مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع زیان انباشته را به حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسانده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان بدهی شرکت‌های مادر خودروسازان در مجموع حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان شده است.

به این ترتیب مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان -فقط شرکت‌های مادر- به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان را رسیده است.

جزئیات زیان خودروسازان تا پایان خرداد ۱۴۰۲

بررسی جزئیات گزارش مذکور نشان می‌دهد که گروه صنعتی ایران خودرو با سرمایه ثبت شده ۳۰ هزار میلیارد تومانی در صدر این لیست قرار دارد و مجموع زیان انباشته این شرکت به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی از اسفند تا پایان خرداد امسال ۸ هزار میلیارد تومان (۱۱ درصد) به زیان انباشته ایران خودرو اضافه شده است.

همچنین میزان بدهی این شرکت ۱۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به اسفند ما افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

 

مجموع زیان انباشته شرکت سایپا با سرمایه ثبت شده ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نسب به اسفند پارسال ۲ هزار میلیارد تومان (۵ درصد) افزایش یافته است.

بدهی این شرکت نیز حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند پارسال ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

شرکت پارس خودرو نیز با سرمایه ثبت شده ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی تا انتهای خرداد امسال زیان انباشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است که نسبت به اسفند پارسال ۱۷۰۰ میلیارد تومان (۱۰.۵ درصد) فزایش یافته است.

به گزارش مهر، همچنین میزان بدهی این شرکت هم ۲۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

اولین نفر امتیاز دهید