جای شاهين خالی بود

شنبه - ۵ مهر ۱۳۹۹
خواندن 4 دقیقه
شاهین

صنعت خودرو طي سال هاي گذشته، فراز و نشيب هاي متعددي را تجربه كرده و در اين دوره، سختي هايی كه بر اين بخش وارد شده، بي سابقه بوده است.

به گزارش خودرونویس، صنعت خودرو طي سال هاي گذشته، فراز و نشيب هاي متعددي را تجربه كرده و در اين دوره، سختي هايی كه بر اين بخش وارد شده، بي سابقه بوده است. تحريم هاي ظالمانه صنعت خودرو با هدف زمين گير كردن اين صنعت از سال 97 آغاز شد، اما با وجود تمام این فشارها، شركت هاي خودروسازي توانستند تا حدودي تحريم ها را بي اثر كنند.

براي اينكه در اين مسير موفقيت ها بيشتر شود، صنعت خودرو باید بيش از گذشته تلاش كند و به سمت طراحي و توليد خودروهايی برود كه مطابق با علم روز و فناوري هایی باشد و در صنعت خودروي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد.

در سال های اخیر تحريم باعث شد كه شركت هاي خودروسازي بر اساس اهداف و برنامه هاي كه داشتند حركت كنند و به سمت توليد خودروهاي جديد بروند. يكي از خودروهايی كه در اين مدت شاهد تولید و تولد آن هستيم، شاهين است.

به جرات مي توان گفت كه جاي خودروي شاهين در بازار خودرو و همچنين سبد محصولات گروه خودروسازي سايپا خالی بود. سایپا همواره تمركز بر توليد خودروهايی داشته كه از نظر ابعاد و شكل كوچك هستند، حال خودروي شاهين ضمن آنكه محصولی مناسب برای خانواده است، باعث مي شود كه مردم امكان انتخاب بيشتري داشته باشند.

شاهين به لحاظ موتور و پلتفرم، ايده آل و خوب است و قطعا اگر در مورد اين خودرو، اطلاع رساني هاي مناسب صورت گيرد، مردم از خودروي جديد سايپا استقبال خواهند كرد.

به عنوان فردي كه سال ها در حوزه خودرو فعاليت كرده، از اينكه خودرو شاهين توسط مهندسان ايراني طراحي و توليد شده است، افتخار مي كنم و قطعا اين امر باعث افتخار هر ايراني است، چرا كه سايپا در شرايط سخت تحريم به چنين موفقيتي دست يافته است.

ما در ايران هيچ زمان تكنولوژي توليد پلت فرم به اين شكل را نداشتيم و از آنجا كه پلتفرم خودروي شاهين متعلق به سايپا است، اين خودروساز مي تواند از اين پلتفرم براي ساير مدل هاي خودرو استفاده كند. پيش بيني مي كنم استفاده بهينه از پلت فرم شاهين موفق خواهد بود و سبب رشد صنعت خودرو خواهد شد.

بارها عنوان شده كه يكي از مشكلات جدي صنعت خودرو، تنوع پايين خودروهاي بازار است؛ اگر سايپا مدل هاي مختلف را توليد كند جاي خالي برخي از خودروها پر خواهد شد.  بنابراين جای اميدواري است كه صنعت خودرو در مسيري كه به آن پرداخته شد حركت كند و اجازه ندهد موضوعات مختلف آنها را نسبت به توسعه دلسرد كند.

محمدرضا كوچك زاده

رئيس ارزشيابي خودرو شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران

5 از 2 رای

دیدگاه شما چیست؟