مقاله‌های مرتبط:

به گزارش خودرونویس،شرکت دانش‌بنیان فنرسازی زر طی 6 ماهه اول سال 1402 برای سهامداران خود، به ازاء هر سهم، سود 373 ریالی محقق کرد و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این سود برای هر سهم، 138 ریال بوده، لذا عدد یاد شده رشد 170 درصدی داشته است. میزان سود سهام شرکت دانش‌بنیان فنرسازی زر در مدت مشابه سال‌ 1400،‌ 77 ریال بوده که در قیاس با سال جاری، رشد 384 درصدی حاصل شده است.

شرکت یاد شده در مدت مشابه سال 1400 با سرمایه 800 میلیارد ریالی، مبلغ 200 میلیارد ریال سود و در مدت مشابه سال 1401 با سرمایه 2،588 میلیارد ریالی 494 میلیارد ریال سود محقق کرده است.

شرکت دانش‌بنیان فنرسازی زر با سرمایه 3،588 میلیارد ریال، برای این دوره مبلغ 1،340 میلیارد ریال سود شناسایی کرده که حدود 590 میلیارد ریال آن مربوط به سود غیرعملیاتی است.

روند پرداخت سود به سهامداران شرکت دانش‌بنیان فنرسازی زر

سال

نیمه اول سال 1400

نیمه اول سال 1401

نیمه اول سال 1402

سود به ازاء هر سهم

77 ریال

138 ریال

373 ریال

اولین نفر امتیاز دهید