به گزارش خودرونویس، امیر رستگاری افزود : در بخش صنعت خودرو سازی از سال 1397 با تحریم های همه جانبه‌ای که دولت سابق آمریکا برای کشور ایجاد کرد خیلی از شرکت‌‍های فناور مانند زیمنس، بوش، پژو و رنو از کشورمان رفتند و صنعت خودرو سازی ما دچار یک توقف شد در پی همین موضوع از سوی دفتر فرماندهی معظم کل قوا دستوری به وزارت دفاع و شرکت صنایع الکترونیک ایران صادر شد که به این معضل ورود کرده و به کمک صنعت خودروسازی کشور بروید.

امیر رستگاری افزود :‌ یکی از قطعات گلوگاهی قطعه‌ی ای سی یو(ECU) است که این قطعه به عنوان مغز خودرو هدایت خودرو را در دست دارد؛ ظرف شش ماه این قطعه را بومی سازی کردیم و موفق شدیم تا به امروز قریب به 300 هزار قطعه ای سی یو برای موتور 4 سیلندر 70 ای سی یو با استاندارد یورو 5 و 30 هزار قطعه ای سی یو دوگانه سوز تولید نماییم.

مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران(صاایران) تاکید کرد : اگر تحریم ها هم برداشته شود در حوزه خودروسازی دیگر نیازی به محصول خارجی نیست و در حال حاضر از چندین کشور در مجموعه ما حضور دارند و از خطوط ما بازدید میکنند برای اینکه این قطعات را از ما خریداری کنند؛ به دلیل اینکه هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ کیفیت قایل رقابت با محصولات خارجی است.