به گزارش خودرونویس،خودروهایی که در حین لجستیک در شرکت بهمن موتور دچار آسیب می شوند، به خط ریوُرک منتقل و از پس از ارزیابی مهندسان تولید و کیفیت تصمیم بر نوع استفاده از آن می شود که معمولا برای تست درایو و loan car استفاده می شوند.

5 از 1 رای