به گزارش خودرونویس،حسینی گفت: بر اساس بخشنامه اعلام شده از این صندوق، جریمه‌های بیمه شخص ثالث همه وسایل نقلیه از ۱۳ آذرماه مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی شده است.

وی افزود: این بخشودگی برای موتورسیکلت‌ها و وسایل و ادوات کشاورزی فاقد بیمه تا دوازدهم دی ماه و برای سایر وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث تا پایان این ماه خواهد بود.

رئیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی استان ادامه داد: این بخشودگی صرفا مشمول خرید بیمه نامه‌های شخص ثالث درخواستی با مدت یک سال می‌شود.

حسینی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت سوخت و یا تخصیص سهمیه سوخت از تاریخ یاد شده برای وسایل نقلیه بدون بیمه، ممنوع بوده و کارت سوخت این خودرو‌ها نیز ابطال خواهد شد.

5 از 1 رای