طرح فروش نقد، اقساط و پیش فروش محصولات کرمان موتور برای تحویل خودرو در سال ۱۴۰۲، ویژه کلیه پذیرفته شدگان نوبت دوم سامانه یکپارچه عرضه خودرو، آغاز شد. به همین مناسبت، سامانه یکپارچه خودرو برای متقاضیان بدون تخصیص باز شده و امکان خرید خودرو از کرمان موتور با هر اولویتی در سامانه یکپارچه 1402 وجود دارد.

سامانه یکپارچه خودرو برای متقاضیان بدون تخصیص باز شد +جدول نوع خودرو و قیمت

به گزارش خودرونویس، در این طرح که از شش شهریورماه آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۹ شهریورماه جاری نیز ادامه دارد، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند، طرح پیش فروش یا طرح فروش نقد و اقساطی کرمان موتور را انتخاب کنند که در صورت انتخاب طرح اقساطی، بازپرداخت اقساط در موعد ۱۸ ماهه و ۲۴ ماهه و ۳۰ ماهه است. موعد تحویل خودروها به صورت ۹۰ روز کاری یا پیش فروش بهمن و اسفند ۱۴۰۲ اعلام شده است.

سامانه یکپارچه خودرو برای متقاضیان بدون تخصیص باز شد +جدول نوع خودرو و قیمت

براساس این گزارش، تمام پذیرفته شدگان نوبت دوم عرضه سامانه یکپارچه با موعد تحویل ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تا روز ۹ شهریور ۱۴۰۲ می توانند ضمن مراجعه به سایت https://esalecar.ir نسبت به ثبت نام محصولات کرمان موتور اقدام کنند.

سامانه یکپارچه خودرو برای متقاضیان بدون تخصیص باز شد +جدول نوع خودرو و قیمت
بر اساس طرح فروش اعلام شده امکان ثبت نام برای ۴ محصول جک S5، جک S3، جک J4 و کی ام سی J7 با قیمت مصوب فروش خودروهای شرکت کرمان موتور براساس بهای فروش درب کارخانه مصوب شورای رقابت مقدور خواهد بود.

سامانه یکپارچه خودرو برای متقاضیان بدون تخصیص باز شد +جدول نوع خودرو و قیمت

قیمت مصوب فروش خودروهای شرکت کرمان موتور در سامانه یکپارچه براساس بهای فروش درب کارخانه مصوب شورای رقابت، برای ثبت نام و تکمیل وجه متقاضیان به شرح ذیل اعلام شده است:

سامانه یکپارچه خودرو برای متقاضیان بدون تخصیص باز شد +جدول نوع خودرو و قیمت

5 از 5 رای