به گزارش خودرونویس، شرکت مدیران خودرو بزرگترین تولید کننده خودرو در بخش خصوصی کشور است که بیش از 15 سال است در بازار ایران  حضور مستمر داشته و توانسته بخش قابل توجهی از بازار را با محصول متنوع و رو به ارتقا خود بدست آورد. این امر به لطف تنوع محصول و ارتقا کیفی محصولات از یک سو و از سوی دیگر شبکه گسترده خدمات و فروش این شرکت محقق شده که همواره ارتقاء کیفی و کمی آن صورت می پذیرد.

با استناد به عکس های موجود  از برخی نمایندگی ها، به خوبی می توان دید که استانداردهای بالا و در حد جهانی برای شبکه نمایندگی ها در نظر گرفته شده و اجرا  می شود؛ برخی از این خدمات مانند فرایند فروش استاندارد و خدمات کاملا مناسب برای عرضه اتومبیل های لوکس و مدرن طبق برنامه  این شرکت هستند.

نمایندگی مدیران خودرو

شرکت مدیران خودرو با داشتن حدود 230نمایشگاه مجاز فروش   و حدود  170 نمایندگی  مجاز خدمات پس از فروش،  تمام نقاط ایران را پوشش داده است که از این لحاظ مزیتی بزرگ حساب می شود؛ شبکه ای بزرگ و با سابقه، که همواره از آموزش و استانداردهای لازم نیز بهره می برند. شرکت مدیران خودرو با برنامه ریزی بر روی شبکه و خدمات خود نشان می دهد که به فکر حضور قوی و ماندگار با ارائه محصولات به روز و با کیفیت است که هم به لحاظ برند و هم سطح بازار جایگاه خود را ارتقا بخشد .

نمایندگی مدیران خودرو

از این روی با توجه به عکس ها می توان فضای پذیرش، انتظار و تعمیر و… برخی از نمایندگی ها را که این استانداردها را انجام داده اند مشاهده کرد که حکایت از نو آوری و طراحی فضای خاص و جدید دارد که با توجه به برنامه توسعه و ارتقا این شرکت به مرور بر تعداد این قبیل نمایندگی ها افزوده خواهد شد.