Bahman

بهمن

تاریخ تاسیس:

موسس شرکت:

کشور سازنده:

ایران

تاریخچه شرکت بهمن موتور

گروه بهمن که سابقه فعالیت آن که بیش از نیم قرن می رسد در ابتدا کار خود را با مونتاژ وانت های کمپانی مزدا و تحت عنوان شرکت ایران خلیج کو آغاز کرد.
بهمن تا همین چندسال پیش هم به عرضه محصولات کمپانی ژاپنی مزدا می پرداخت، اما در سال های اخیر با تشدید تحریم ها این شرکت هم به مونتاژ خودروهای چینی روی آورده است.فیدلیتی،دیگنیتی،ریسپکت از جمله زیر برندهای جدید بهمن موتور هستند.