سال ساخت
1401
کشور سازنده
چین
قدرت موتور
155 اسب بخار
کلاس اتاق
کراس اوور
مقایسه
View more
سال ساخت
1402
کشور سازنده
چین
قدرت موتور
کلاس اتاق
پیکاپ
مقایسه
View more
سال ساخت
1402
کشور سازنده
چین
قدرت موتور
220 اسب بخار
کلاس اتاق
پیکاپ
مقایسه
View more
سال ساخت
1401
کشور سازنده
چین
قدرت موتور
193 اسب بخار
کلاس اتاق
کراس اوور
مقایسه
View more
سال ساخت
1401
کشور سازنده
چین
قدرت موتور
174 اسب بخار
کلاس اتاق
سدان
مقایسه
View more
سال ساخت
1402
کشور سازنده
چین
قدرت موتور
326 اسب بخار
کلاس اتاق
کراس اوور
مقایسه
View more
سال ساخت
1402
کشور سازنده
چین
قدرت موتور
112 اسب بخار
کلاس اتاق
کراس اوور
مقایسه
View more
سال ساخت
1402
کشور سازنده
چین
قدرت موتور
197 اسب بخار
کلاس اتاق
کراس اوور
مقایسه
View more
سال ساخت
1401
کشور سازنده
چین
قدرت موتور
147 اسب بخار
کلاس اتاق
سدان
مقایسه
View more