علی شیرین آبادی

علت سخت گاز خوردن خودرو
بررسی عوامل در خودروهای کاربراتوی و انژکتوری علل سخت گاز خوردن خودرو
در این مقاله قصد آن را داریم تا علل گاز نخوردن و سخت گاز خوردن موتور در خودروهای کاربراتوری و انژکتوری را مورد بررسی قرار دهیم.
نوشته علی شیرین آبادی | 2 هفته قبل
علت کشیده شدن فرمان خودرو به یک سمت
بررسی عوامل موثر در حین حرکت و ترمزگیری علل کشیده شدن فرمان به یک سمت
در این مطلب قصد داریم علل کشیده شدن فرمان به یک سمت در حین حرکت و حتی در حالت ترمزگیری را مورد بررسی قرار دهیم.
نوشته علی شیرین آبادی | 2 هفته قبل
لرزش فرمان در حین گرفتن ترمز
دلیل لرزش فرمان در حین ترمزگیری
در این مطلب به بررسی علل لرزش فرمان در حین ترمزگیری پرداخته ایم.
نوشته علی شیرین آبادی | 3 هفته قبل
راهکارهای کاهش مصرف سوخت خودرو
راهکارهای کاهش مصرف سوخت
در این مقاله قصد آن را داریم تا راهکارهایی را مورد بررسی قرار دهیم که با استفاده از آن ها می توان مصرف سوخت خودرو را کاهش داد.
نوشته علی شیرین آبادی | 3 هفته قبل
عادت های غلط رانندگی
عادت های غلط در رانندگی
در این مقاله قصد آن را داریم تا عادات غلط و رایجی که در میان رانندگان وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.
نوشته علی شیرین آبادی | 1 ماه قبل
علت سفت شدن فرمان هیدرولیک 2
علل سفت شدن فرمان هیدرولیک
در این مقاله قصد آن را داریم تا علل سفت شدن فرمان هیدرولیک را مورد بررسی قرار دهیم.
نوشته علی شیرین آبادی | 1 ماه قبل
علایم خرابی سیبک فرمان خودرو
علل و علائم خرابی سیبک فرمان خودرو
در این مقاله قصد آن را داریم تا علل و علائم خرابی سیبک در سیستم فرمان خودرو را مورد بررسی قرار دهیم.
نوشته علی شیرین آبادی | 2 ماه قبل
علت جا نرفتن دنده خودرو
علل جا نرفتن دنده خودرو
در این مقاله قصد آن را داریم تا علل مختلف جا نرفتن دنده را مورد بررسی قرار دهیم تا رانندگان با علل جا نرفتن یا سخت جا رفتن دنده ها آشنا شوند.
نوشته علی شیرین آبادی | 2 ماه قبل
روغن ریزی گیربکس
علل نشتی روغن گیربکس
گاهی در اثر عللی روغن گیربکس دچار نشتی می شود که در این مقاله قصد آن را داریم تا این علل را مورد بررسی قرار دهیم.
نوشته علی شیرین آبادی | 2 ماه قبل
علت و نشانه خرابی ECU خودرو
علت و نشانه های خرابی ECU خودرو
در این مطلب علت های مختلف و نشانه های خرابی ECU خودرو و روش های تعمیر آن را مورد بررسی قرار داده ایم.
نوشته علی شیرین آبادی | 2 ماه قبل
خودروی گازسوز LPG
بررسی مزایا و معایب تفاوت CNG و LPG
در این مقاله قصد آن را داریم تا ضمن بررسی تفاوت دو گاز CNG و LPG به بررسی مزایا و معایب هر یک نیز بپردازیم.
نوشته علی شیرین آبادی | 2 ماه قبل
ریپ زدن خودرو
بررسی عوامل در خودروهای مختلف علت ریپ زدن خودرو
در این مقاله به بررسی علل ریپ زدن خودرو و برخی از راهکارهای جلوگیری از این پدیده پرداخته ایم.
نوشته علی شیرین آبادی | 2 ماه قبل